Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên thời gian thi và danh sách các môn thi Kỹ năng thực hành chuyên môn đợt tháng 10/2017 như sau:

  • Hình thức: 30 câu trắc nghiệm
  • Thời gian thi: 90 phút
  • Đối tượng áp dụng: tất cả sinh viên đăng kí làm đồ án 2 và đồ án ứng dụng trong HK1/2017-2018

 

I/ NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH (ĐẠI HỌC):

STT

Nội dung

Phần thi

Ghi chú

1

Toán rời rạc và Lý thuyết đồ thị

Bắt buộc

 

2

Kỹ thuật lập trình

Bắt buộc

 

3

Cấu trúc dữ liệu

Bắt buộc

 

4

Cơ sở dữ liệu

Bắt buộc

 

5

Mạng máy tính

Tự chọn

Chọn 1 môn trong 3 môn

6

Phương pháp lập trình hướng đối tượng

Tự chọn

7

Công nghệ phần mềm

Tự chọn

 

II/  NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG (CAO ĐẲNG):

STT

Nội dung

Phần thi

Ghi chú

1

Kỹ thuật lập trình

Bắt buộc

 

2

Cấu trúc dữ liệu

Bắt buộc

 

3

Cơ sở dữ liệu

Bắt buộc

 

4

Mạng máy tính

Tự chọn

Chọn 1 môn trong 2 môn

5

Phương pháp lập trình hướng đối tượng

Tự chọn

 

LƯU Ý:

- SV bắt buộc phải tham dự thi đầy đủ. Nếu điểm thi (môn KNTHCM hoặc môn Đồ án 2/Đồ án ứng dụng) < 5 điểm thì cả hai môn đều không đạt.

Download lịch thi: http://pdh.tdt.edu.vn/?ct=829

Trân trọng./.

Khoa CNTT.