Nhảy đến nội dung
x

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: CÔNG TY TTJWORLD

MỘT SỐ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY TTJWORLD

1. Kỹ sư về Server/Web
Nội dung công việc: Thiết kế và phát triển API, Web application; hiểu về mã nguồn của app sencoin, senpoint và thực hiện test các app.

Yêu cầu:

- Có kinh nghiệm phát triển API, Web application.

- Có kinh nghiệm phát triển app sử dụng RDBMS (MySQL và Postgres).

- Có kinh nghiệm phát triển liên quan  nginx, redis, memcached.

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phát triển sản phầm dùng ngôn ngữ GO, có kinh nghiệm nhóm phát triển sử dụng Github, có kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tài chính đòi hòi tính bảo mật cao, có kinh nghiệm setup server sử dụng Google Cloud Platform, biết tiếng Nhật.

 

2. Kỹ sư về Android App

Nội dung công việc: Thiết kế và phát triển Android app; hiểu về mã nguồn của app sencoin, senpoint và thực hiện test các app.

Yêu cầu:

- Có kinh nghiệm phát triển app Android.

- Có kinh nghiệm phát triển ứng dựng sử dụng Android Studio.

- Hiểu và có kinh nghiệm thực tế về Dependency Injection(DI).

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng ngôn ngữ Kotlin, có kinh nghiệm nhóm phát triển sử dụng Github, có kinh nghiệm phát triển ứng dựng sử dụng Clean architecture và biết tiếng Nhật.

 

Hồ sơ CV gửi về mail: ttphuoc@it.tdt.edu.vn hoặc NGUYỄN TIẾN LỰC 0961 563 668