Khoa CNTT thông báo kết quả đến các bạn sinh viên đã nộp đơn xin cứu xét gia hạn đào tạo đợt tháng 10/2016.

Kết quả xem xét: KetQua_GHDT_ThongBaoSV.xlsx

Khoa đề nghị:

1/ Sinh viên còn nợ bằng TOEIC: khẩn trương đăng kí thi TOEIC quốc tế từ đây đến tháng 4/2017.

2/ Sinh viên còn nợ môn:

- nếu môn học có mở trong học kì 2/2016-2017: SV tiếp tục đăng kí trả nợ môn trên hệ thống ĐKMH vào đợt ngày 26/12 đến 30/12/2016

- nếu môn học không mở trong học kì 2/2016-2017: SV liên hệ Khoa làm đơn xin mở lớp vét để chờ xem xét. Hạn nộp đơn: hết ngày mai 7/12/2016.

3/ Sinh viên nợ tốt nghiệp: theo dõi kế hoạch tốt nghiệp tháng 4/2017 và thông báo của Khoa để biết các mốc thời gian đăng kí thi lại tốt nghiệp

Trân trọng.

Khoa CNTT.