Khoa CNTT thông báo danh sách sinh viên bị xử lý quá hạn đào tạo tháng 10/2016:

+ Danh sách sinh viên: ds_quahan_201609_final.xls

+ Tình hình nợ môn: https://drive.google.com/file/d/0BxDv192XM0yzLXMtYzRrWHlndVk/view?usp=sharing

Thời gian nhận phản hồi từ sinh viên, nhận đơn cứu xét gia hạn, đơn xin chuyển hệ, chuyển bậc đào tạo: từ 18/10 đến ngày 31/10/2016 tại VP khoa CNTT (C004)

Nếu SV còn nợ TOEIC AV6 thì khi liên hệ Khoa làm đơn đính kèm bảng điểm TOEIC thi gần nhất để làm minh chứng cho nhà trường cứu xét.

Trân trọng./.

Khoa CNTT.