Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên (chính quy và liên thông) thời gian đăng kí môn thi tốt nghiệp chuyên ngành như sau:

Đối tượng áp dụng: Sinh viên Đại học thuộc khóa 11 trở về trước, sinh viên Cao đẳng và sinh viên Liên thông. 

Thời gian và hình thức đăng kí: từ ngày 12/12/2016 đến hết ngày 16/12/2016.

Địa điểm đăng kí: Văn phòng khoa C004

  • Hệ Đại học: chọn 01 trong 03 môn: Trí tuệ nhân tạo, Phân tích thiết kế HĐT hoặc Phát triển ứng dụng web
  • Hệ Cao đẳng: chọn 01 trong 02 môn: Thiết kế web hoặc Lập trình hướng đối tượng

 

Đính kèm theo thông báo là KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TỐT NGHIỆP (HỆ CHÍNH QUY + LIÊN THÔNG) ĐỢT THÁNG 4/2017 (đã công bố từ tháng 10/2016): Các bạn phải theo dõi theo kế hoạch mà thực hiện.

 

Lưu ý các mốc thời gian quan trọng: thời gian đóng tiền lệ phí tốt nghiệp, thời gian công bố danh sách đủ điều kiện thi tốt nghiệp, thời gian đăng kí thi lại tốt nghiệp, thời gian thi tốt nghiệp…

Mọi thắc mắc các bạn liên hệ VP khoa (C004) hoặc email: cpphung@it.tdt.edu.vn.

Trân trọng.

Khoa CNTT.