STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1 Thái Trà My Giáo sư Tiến sỹ Cố vấn khoa học
2 Nguyễn Thanh Hiên   Tiến sỹ Trưởng Khoa
Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin
3 Nguyễn Minh Tuấn   Tiến sỹ Trưởng bộ môn Khoa học máy tính
4 Lê Văn Vang   Thạc sỹ - NCS Trưởng bộ môn Công nghệ phần mềm
5 Nguyễn Hồng Vũ   Thạc sỹ - NCS Trưởng bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông
6 Lê Anh Cường Phó Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
7 Mai Ngọc Thắng   Tiến sỹ Giảng viên
8 Nguyễn Chí Thiện   Tiến sỹ Giảng viên
9 Phạm Văn Huy   Tiến sỹ Giảng viên
10 Huỳnh Ngọc Tú   Tiến sỹ Giảng Viên
11 Trần Trung Tín   Thạc sỹ - NCS Giảng Viên
12 Ding-Zhu Du Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
13 Ivan Zelinka Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
14 Đỗ Văn Tiến Giáo sư Tiến sỹ khoa học Giảng viên - Nghiên cứu
15 Nguyễn Ngọc Thành Giáo sư Tiến sỹ khoa học Nghiên cứu
16 Tzung Pei Hong Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
17 Graham Freeman Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
18 Lech Jan Janczewski Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
19 Lê Thị Hoài An Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
20 Roman Senkerik Phó giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
21 David Muthukumar Sundaram Phó giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
22 Donald D.Davendra Phó giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
23 Nguyễn Anh Linh Phó giáo sư Tiến sỹ khoa học Nghiên cứu
24 Nguyễn Lê Minh Phó giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
25 DongHyun Kim   Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
26 Đỗ Hoài Nam   Tiến sỹ Nghiên cứu
27 Trần Trọng Đạo   Tiến sỹ Giảng viên
28 Nguyễn Thiên Bảo   Thạc sỹ - NCS Giảng viên
29 Lương Thị Ngọc Khánh   Thạc sỹ - NCS Giảng viên
30 Trần Thanh Phước   Thạc sỹ - NCS Giảng viên
31 Dương Thị Thùy Vân   Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
32 Huỳnh Quốc Bảo   Thạc sỹ - NCS Giảng viên
33 Huỳnh Thị Thu Thủy   Thạc sỹ - NCS Giảng viên
34 Vũ Đình Hồng   Thạc sỹ Giảng viên
35 Trần Tiến Quang   Thạc sỹ Giảng viên
36 Phạm Ngọc Nam    Thạc sỹ Giảng viên
37 Võ Thành Vinh   Thạc sỹ Giảng viên
38 Trịnh Phi Cường   Thạc sỹ Giảng viên
39 Lê Phúc   Thạc sỹ Giảng viên
40 Huỳnh Minh Huy   Thạc sỹ Giảng viên
41 Văn Khánh Duy   Thạc sỹ Giảng viên
42 Huỳnh Thanh Phụng   Thạc sỹ Giảng viên
43 Lê Anh Tuấn   Thạc sỹ Giảng viên
44 Trần Thị Hồng Nhung   Thạc sỹ Giảng viên
45 Trần Quốc Thái   Cao học Trợ giảng
46 Trần Thanh Tú   Cao học Trợ giảng
47 Trần Lương Quốc Đại   Cao học Trợ giảng
48 Nguyễn Lâm   Cao học Trợ giảng
49 Lê Thị Thanh Vân   Cao học Trợ giảng
50 Phạm Nguyễn Sơn Tùng   Cao học Trợ giảng
51 Lê Phúc Thịnh   Cao học Trợ giảng
52 Nguyễn Văn Hòa   Cao học Trợ giảng
53 Phạm Thị Trà My   Cao học Trợ giảng
54 Đỗ Thục Đoan   Cao học Trợ giảng
55 Trần Duy Lộc   Cao học Trợ giảng
56 Hoàng Thị Hồng Vân   Cao học Trợ giảng
57 Võ Đức Vĩnh   Thạc sỹ Trợ giảng
58 Nguyễn Đông Phương   Cao học Trợ giảng
59 Trần Quốc Cường   Cao học Trợ giảng
60 Nguyễn Ngọc Phiên   Cao học Trợ giảng
61 Võ Hoàng Anh   Cao học Trợ giảng
62 Âu Mậu Dương    Cao học Trợ giảng
63 Dương Hữu Phúc   Cao học Trợ giảng
64 Mai Văn Mạnh   Cao học Trợ giảng
65 Phan Thị Thanh Phương   Cao học Trợ giảng
66 Dương Tích Đạt   Cao học Trợ giảng
67 Nguyễn Hồng Khánh   Cao học Trợ giảng
68 Nguyễn Thanh Trúc   Cao học Trợ giảng
69 Đỗ Quốc Hưng   Cử nhân Dạy thực hành
70 Huỳnh Anh Khiêm   Cử nhân Dạy thực hành
71 Trần Như Kim Chi   Cử nhân Dạy thực hành
72 Vũ Thị Kiều Anh   Cử nhân Dạy thực hành
73 Nguyễn Anh Vinh   Cử nhân Dạy thực hành
74 Nguyễn Thủy Kim Tuyền   Cử nhân Dạy thực hành
75 Nguyễn Thế Nhân   Cử nhân Dạy thực hành
76 Võ Thái Khánh   Cử nhân Dạy thực hành
77 Nguyễn Vĩnh Đạt   Cử nhân Dạy thực hành
78 Trân Võ Duy Quang   Cử nhân Dạy thực hành
79 Phạm Châu Trúc Phương   Cử nhân Dạy thực hành
80 Đoàn Hữu Thịnh   Cử nhân Dạy thực hành
81 Đặng Duy Hải   Cử nhân Dạy thực hành
82 Nguyễn Trương Nhật Sinh   Cử nhân Dạy thực hành
83 Trần Phạm Quang Thịnh   Cử nhân Dạy thực hành
84 Nguyễn Thị Thúy Vy   Cử nhân Dạy thực hành
85 Trần Thanh Phong   Cử nhân Dạy thực hành
86 Phan Thị Vũ Hạnh   Cử nhân Dạy thực hành
87 Đỗ Khắc Phương Lâm   Cử nhân Dạy thực hành
88 Phan Hoàng Phúc Vinh   Cử nhân Dạy thực hành
89 Ca Phú Phát   Cử nhân Dạy thực hành
90 Phạm Thị Kim Điệp   Cử nhân Dạy thực hành
91 Trần Quang Nguyện   Cử nhân Dạy thực hành
92 Nguyễn Hoàng Ái Uyên   Cử nhân Dạy thực hành
93 Trần Lê Anh Huy   Cử nhân Dạy thực hành
94 Nguyễn Hoàng Duy   Cử nhân Dạy thực hành
95 Võ Thị Thanh Phụng   Cử nhân Dạy thực hành
96 Hồ Vũ Nhựt Minh   Cử nhân Dạy thực hành
97 Nguyễn Hiền Lương   Cử nhân Dạy thực hành
98 Lương Mai Tùng   Cử nhân Dạy thực hành
99 Lê Vinh Hiên   Cử nhân Dạy thực hành
100 Ngô Chung Lượng   Cử nhân Dạy thực hành
101 Hồ Văn Hảo   Cử nhân Dạy thực hành
102 Cao Phi Phụng   Cử nhân Dạy thực hành
103 Tăng Quốc Văn   Cử nhân Dạy thực hành