Nhân sự

 STT  HỌ TÊN HỌC HÀM / HỌC VỊ  CHỨC VỤ EMAIL WEBSITE
1  Thái Trà My Giáo sư; Tiến sĩ Cố vấn khoa học
2  Nguyễn Thanh Hiên Tiến sĩ Trưởng Khoa; Trưởng BM Công Nghệ Phần Mềm  nthien@it.tdt.edu.vn  http://it.tdt.edu.vn/~nthien
3  Trần Trung Tín Thạc sỹ – NCS Trưởng bộ môn tin học ứng dụng  tttin@it.tdt.edu.vn http://it.tdt.edu.vn/~tttin
4 Ding-Zhu Du Giáo sư; Tiến sĩ Giảng viên – Nghiên cứu
5 Ivan Zelinka Giáo sư; Tiến sĩ Giảng viên – Nghiên cứu
6 Đỗ Văn Tiến Giáo sư; Tiến sĩ Giảng viên – Nghiên cứu
7 Nguyễn Ngọc Thành Giáo sư; Tiến sĩ Giảng viên – Nghiên cứu
8 Tzung Pei Hong Giáo sư; Tiến sĩ Giảng viên – Nghiên cứu
9 Graham Freeman Giáo sư; Tiến sĩ Giảng viên – Nghiên cứu
10 Lech Jan Janczewski Giáo sư; Tiến sĩ Giảng viên – Nghiên cứu
11 Lê Thị Hoài An Giáo sư; Tiến sĩ Giảng viên – Nghiên cứu
12 Roman Senkerik Phó GS; Tiến sĩ Giảng viên – Nghiên cứu
13 David Muthukumar Sundaram Phó GS; Tiến sĩ Giảng viên – Nghiên cứu
14 Donald D.Davendra Phó GS; Tiến sĩ Giảng viên – Nghiên cứu
15 Nguyễn Anh Linh Phó GS; Tiến sĩ Giảng viên – Nghiên cứu
16 Nguyễn Lê Minh Phó GS; Tiến sĩ Giảng viên – Nghiên cứu
17 DongHyun Kim Tiến sĩ Giảng viên – Nghiên cứu
18 Đỗ Hoài Nam Tiến sĩ Giảng viên – Nghiên cứu
19 Nguyễn Minh Tuấn Tiến sĩ Giảng viên  nmtuan@it.tdt.edu.vn  http://it.tdt.edu.vn/~nmtuan
20 Mai Ngọc Thắng Tiến Sĩ Giảng Viên  mnthang@it.tdt.edu.vn http://it.tdt.edu.vn/~mnthang
21 Nguyễn Chí Thiện Tiến Sĩ Giảng Viên  ncthien@it.tdt.edu.vn http://it.tdt.edu.vn/~ncthien
22 Trần Trọng Đạo Tiến Sĩ Giảng viên
23 Nguyễn Thiên Bảo Thạc Sĩ; Nghiên cứu sinh Giảng Viên ntbao@it.tdt.edu.vn http://it.tdt.edu.vn/~ntbao
24 Nguyễn Hồng Vũ Thạc sĩ; Nghiên cứu sinh Giảng viên  nhvu@it.tdt.edu.vn  http://it.tdt.edu.vn/~nhvu
25 Lương Thị Ngọc Khánh Thạc sĩ – NCS Giảng viên ltnkhanh@it.tdt.edu.vn http://it.tdt.edu.vn/~ltnkhanh
26 Lê Văn Vang Thạc sĩ; Nghiên cứu sinh Giảng viên  lvvang@it.tdt.edu.vn  http://it.tdt.edu.vn/~lvvang
27 Phạm Văn Sim Anh  Thạc sĩ; Nghiên cứu sinh Giảng viên pvsanh@it.tdt.edu.vn http://it.tdt.edu.vn/~pvsanh
28 Trần Thanh Phước Thạc Sĩ; Nghiên cứu sinh Giảng viên  ttphuoc@it.tdt.edu.vn http://it.tdt.edu.vn/~ttphuoc
29 Dương Thị Thùy Vân Thạc Sĩ; Nghiên cứu sinh Giảng viên  dttvan@it.tdt.edu.vn  http://it.tdt.edu.vn/~dttvan
30 Huỳnh Quốc Bảo Thạc Sĩ; Nghiên cứu sinh Giảng viên
31 Huỳnh Thị Thu Thủy Thạc Sĩ; Nghiên cứu sinh Giảng viên
32 Lê Cung Tưởng Thạc Sĩ Giảng viên – Nghiên cứu
33  Vũ Đình Hồng Thạc sĩ Giảng viên  vdhong@it.tdt.edu.vn  http://it.tdt.edu.vn/~vdhong
34 Trần Tiến Quang Thạc sĩ Giảng viên
35  Phạm Ngọc Nam Thạc sĩ Giảng viên  pnnam@it.tdt.edu.vn  http://it.tdt.edu.vn/~pnnam
36  Võ Thành Vinh Thạc sĩ Giảng viên vtvinh@it.tdt.edu.vn http://it.tdt.edu.vn/~vtvinh
37 Trịnh Phi Cường Thạc sĩ Giảng viên
38 Huỳnh Minh Huy Thạc sĩ Giảng viên
39 Văn Khánh Duy Thạc sĩ Giảng viên
40 Huỳnh Thanh Phụng Thạc sĩ Giảng viên
41 Lê Anh Tuấn Thạc sĩ Giảng viên
42  Trần Thị Hồng Nhung Thạc sĩ Giảng viên  tthnhung@it.tdt.edu.vn  http://it.tdt.edu.vn/~tthnhung
43 Trần Quốc Thái Thạc sĩ Giảng viên
44 Trần Thanh Tú Thạc sĩ Giảng viên
45 Trần Lương Quốc Đại Thạc sĩ Giảng viên
46 Nguyễn Lâm Thạc sĩ Giảng viên
47 Lê Thị Thanh Vân Thạc sĩ Giảng viên
48 Phạm Nguyễn Sơn Tùng Thạc sĩ Giảng viên
49 Lê Phúc Thịnh Thạc sĩ Giảng viên
50 Nguyễn Văn Hòa Thạc sĩ Giảng viên
51 Phạm Thị Trà My Thạc sĩ Giảng viên
52 Đỗ Thục Đoan Thạc sĩ Giảng viên
53 Trần Duy Lộc Thạc sĩ Giảng viên
54 Nguyễn Đông Phương Cao học Trợ giảng
55 Trần Quốc Cường Cao học Trợ giảng
56 Nguyễn Ngọc Phiên Cao học Trợ giảng
57 Võ Hoàng Anh Cao học Trợ giảng vhanh@it.tdt.edu.vn http://it.tdt.edu.vn/~vhanh
58  Võ Đức Vĩnh Cao học Trợ giảng  vdvinh@it.tdt.edu.vn  http://it.tdt.edu.vn/~vdvinh
59 Dương Tích Đạt Cao học Trợ giảng
60 Nguyễn Hồng Khánh Cao học Trợ giảng
61 Đỗ Quốc Hưng Cử nhân Dạy thực hành
62 Nguyễn Thanh Trúc Cử nhân Dạy thực hành
63 Phan Thị Thanh Phương Cử nhân Dạy thực hành
64 Huỳnh Anh Khiêm Cử nhân Dạy thực hành
65  Âu Mậu Dương Cử nhân Dạy thực hành  amduong@it.tdt.edu.vn  http://it.tdt.edu.vn/~amduong
66  Dương Hữu Phúc Cử nhân Dạy thực hành  dhphuc@it.tdt.edu.vn  http://it.tdt.edu.vn/~dhphuc
67  Mai Văn Mạnh Cử Nhân Dạy thực hành  mvmanh@it.tdt.edu.vn  http://it.tdt.edu.vn/~mvmanh
68  Trần Như Kim Chi Cử nhân Dạy thực hành
69  Vũ Thị Kiều Anh Cử nhân Dạy thực hành
70  Nguyễn Anh Vinh Cử nhân Dạy thực hành
71  Nguyễn Thủy Kim Tuyền Cử nhân Dạy thực hành
72  Nguyễn Thế Nhân Cử nhân Dạy thực hành
73  Võ Thái Khánh Cử nhân Dạy thực hành
74  Nguyễn Vĩnh Đạt Cử nhân Dạy thực hành
75  Trân Võ Duy Quang Cử nhân Dạy thực hành
76  Phạm Châu Trúc Phương Cử nhân Dạy thực hành
77  Đoàn Hữu Thịnh Cử nhân Dạy thực hành
78  Đặng Duy Hải Cử nhân Dạy thực hành
79  Nguyễn Trương Nhật Sinh Cử nhân Dạy thực hành
80  Trần Phạm Quang Thịnh Cử nhân Dạy thực hành
81  Nguyễn Thị Thúy Vy Cử nhân Dạy thực hành
82  Trần Thanh Phong Cử nhân Dạy thực hành
83  Phan Thị Vũ Hạnh Cử nhân Dạy thực hành
84  Đỗ Khắc Phương Lâm Cử nhân Dạy thực hành
85  Phan Hoàng Phúc Vinh Cử nhân Dạy thực hành
86  Ca Phú Phát Cử nhân Dạy thực hành
87  Phạm Thị Kim Điệp Cử nhân Dạy thực hành
88 Trần Quang Nguyện Cử nhân Dạy thực hành
89 Nguyễn Hoàng Ái Uyên Cử nhân Dạy thực hành
90 Trần Lê Anh Huy Cử nhân Dạy thực hành
91 Nguyễn Hoàng Duy Cử nhân Dạy thực hành
92 Võ Thị Thanh Phụng Cử nhân Dạy thực hành
93 Hồ Vũ Nhựt Minh Cử nhân Dạy thực hành
94 Nguyễn Hiền Lương Cử nhân Dạy thực hành
95 Lương Mai Tùng Cử nhân Dạy thực hành
96 Lê Vinh Hiên Cử nhân Dạy thực hành
97 Ngô Chung Lượng Cử nhân Dạy thực hành
98 Hồ Văn Hảo Cử nhân Dạy thực hành
99 Cao Phi Phụng Cử nhân Dạy thực hành
100 Tăng Quốc Văn Cử nhân Dạy thực hành