1. THÔNG TIN SƠ LƯỢC

 • TS. Erik Cambria, PhD in Computing Science & Mathematics, University of Stirling and MIT Media Laboratory.
 • TS. Erik Cambria, người sáng lập SenticNet (http://sentic.net/), hiện là trợ lý giáo sư trường Nanyang Technological University, Singapore.
 • Số bài báo SCI-E: 45
 • H-index:
 • Google Scholar H-index: 47 (5000+ citations)
 • Scopus H-index: 32 (2300+ citations)
 • SCI H-index: 17 (800+ citations)
 • Ảnh hưởng học thuật:
 • Tác giả hiệu quả nhất trong mảng "Phân tích quan điểm" (Sentiment Analysis) từ năm 2000 (http://tinyurl.com/kwmboyy)
 • Top 10 tác giả được trích dẫn nhiều nhất trong mảng "Phân tích quan điểm" (http://tinyurl.com/m3vskmh)
 • Top 10 tác giả được trích dẫn nhiều nhất trong mảng "Xử lý ngôn ngữ tự nhiên" (Natural Language Understanding) (http://tinyurl.com/ksds4e4)
 • Top 10 tác giả được trích dẫn nhiều nhất trong mảng Commonsense Reasoning (http://tinyurl.com/l7clspt)
 • Top 10 tác giả được trích dẫn nhiều nhất trong mảng Multimodal Interaction (http://tinyurl.com/klz2kbj)
 • Giải thưởng: Top 10 nhân vật nghiên cứu về Trí tuệ nhân tạo được xem xét trao giải của IEEE Intelligent Systems.

 

2. THỜI GIAN LÀM VIỆC:

 • Thời gian: trong 4 ngày từ ngày 01/11/2017 đến ngày 04/11/2017
 • Địa điểm làm việc: Trường đại học Tôn Đức Thắng

3. NỘI DUNG LÀM VIỆC:

 • Trao đổi chuyên môn về nghiên cứu mảng: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phân tích quan điểm đối tượng (sentiment analysis);
 • Trao đổi về hợp tác thành lập phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo của khoa, trao đổi các hướng nghiên cứu sẽ hợp tác.