Công ty Global CyberSoft tổ chức Company Tour nhằm giới thiệu công ty và tìm hiểu môi trường, cơ hội việc làm tại Global CyberSoft. Chương trình tham quan lần này hướng đến đối tượng sinh viên năm 2, 3, 4.

  • Thời gian: 12/10/2017 (8h00 - 11h30)
  • Địa điểm: Global CyberSoft (Vietnam) JSC - Helios Bldg, Quang Trung Software City, Dist.12, HCMC
  • Chương trình tham quan [PDF]
  • Danh sách đăng ký: https://goo.gl/forms/K5QO1nfrQiCqw4h43