Đoàn thanh niên Khoa Công nghệ thông tin là cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn trường Đại học Tôn Đức Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với quá trình hoạt động và phát triển của Đoàn thanh niên Trường, Đoàn Khoa Công nghệ thông tin đã có những đóng góp quan trọng cho phong trào chung trong toàn trường.

Đoàn Khoa Công nghệ thông tin được tách ra từ Đoàn Khoa Công nghệ thông tin & Toán ứng dụng vào tháng 3 năm 2012. Qua nhiều năm phấn đấu và có những bước song hành cùng với sự phát triển của Khoa Công nghệ thông tin, hiện nay Đoàn Khoa Công nghệ thông tin thật sự dần lớn mạnh với 10 chi đoàn sinh viên và 01 chi đoàn Cán bộ. 

Trong quá trình hoạt động, Đoàn khoa luôn được sự quan tâm về nhiều mặt của Đoàn Trường, Ban giám hiệu nhà trường cùng sự giúp sức hỗ trợ từ các Đoàn khoa bạn trong và ngoài trường. Hiện tại Đoàn khoa Công nghệ thông tin đang có kết nghĩa với đơn vị Đoàn Phường Tân Thuận Đông Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Với đội ngũ cán bộ đoàn năng động, sáng tạo, các hoạt động, các phong trào ngày càng phong phú, thiết thực thu hút sự tham gia nhiệt tình, tích cực từ phía đoàn viên, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn khoa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình.

Đoàn khoa Công nghệ thông tin luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống và pháp luật góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị cho Đoàn viên thanh niên. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, Đoàn Khoa đã phổ biến tốt những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đoàn viên của các chi Đoàn luôn chấp hành tốt quy chế của Trường, Khoa.

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Đoàn Khoa Công nghệ thông tin luôn cố gắng xây dựng và củng cố về mặt tổ chức để tổ chức Đoàn luôn là sân chơi bổ ích thu hút nhiều đoàn viên thanh niên tham gia phong trào.