Cựu sinh viên

Họ và tên: Hồ Minh Trí

Sinh ngày: 28/06/1982

Khóa học: 2000 – 2004

Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin Học

Đơn vị công tác: Công ty iVIM

Chức vụ: Người sáng lập (Founder)

Họ và tên: Đoàn Bảo Quang

Sinh ngày: 03/03/1977

Khóa học: 1997 – 2001

Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin Học

Đơn vị công tác: Công ty TM-DV Tin học Song Vi

Chức vụ: Giám đốc (Director)

Họ và tên: Trương Tuấn Việt Tiến

Sinh ngày: 18/04/1984

Khóa học: 2002 – 2006

Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin Học

Đơn vị công tác: Công ty TNHH TMDV Tin học Trường Tín

Chức vụ: Giám đốc (Director)

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Nhựt

Sinh ngày: 01/09/1984

Khóa học: 2002 – 2006

Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin Học

Đơn vị công tác: Công ty Harvey Nash

Chức vụ: Quản lý kỹ thuật (Technical Manager)

Họ và tên: Đoàn Lê Khánh Hoàng

Sinh ngày: 24/02/1987

Khóa học: 2005 – 2009

Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin Học

Đơn vị công tác: Công ty Điện toán đám mây

Chức vụ: Quản lý kỹ thuật (Technical Manager)

Họ và tên: Lê Ngọc Kỳ Phong

Sinh ngày: 23/09/1988

Khóa học: 2006 – 2010

Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin Học

Đơn vị công tác: Microsoft Việt Nam

Chức vụ: Trợ lý Giám đốc (Assistant Director)

Họ và tên: Lê Quang Khải

Sinh ngày: 10/05/1984

Khóa học: 2002 – 2006

Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin học

Đơn vị công tác: Công ty Savills Việt Nam

Chức vụ: Quản lý CNTT (IT Manager)

Họ và tên: Nguyễn Hiếu Kinh

Sinh ngày: 25/08/1987

Khóa học: 2005 – 2009

Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin học

Đơn vị công tác: Công ty Western Bank

Chức vụ: Quản lý CNTT (IT Manager)

Họ và tên: Nguyễn Tô Hoàn Phúc

Sinh ngày: 21/05/1989

Khóa học: 2007 – 2011

Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin học

Đơn vị công tác: Công ty TNHH CSCOM

Chức vụ: Quản lý dự án (Project Manager)

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Tân

Sinh ngày: 23/12/1986

Khóa học: 2004 – 2008

Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin học

Đơn vị công tác: Công ty cổ phần CNTT Chung Tâm

Chức vụ: Quản lý dự án (Project Manager)

Họ và tên: Nguyễn Quang Hảo

Sinh ngày: 20/04/1987

Khóa học: 2005 – 2009

Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin học

Đơn vị công tác: Công ty PPJ International

Chức vụ: Quản lý dự án (Project Manager)

Họ và tên: Tống Quốc Thiều

Sinh ngày: 29/07/1980

Khóa học: 2000 – 2004

Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin học

Đơn vị công tác: Công ty TNHH SAIGON PRECISION

Chức vụ: Quản lý dự án (Project Manager)

Họ và tên: Hà Bảo Minh Kỳ

Sinh ngày: 03/09/1988

Khóa học: 2006 – 2010

Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin học

Đơn vị công tác: Công ty LogiGear

Chức vụ: Quản lý kiểm thử phần mềm (Testing Manager)

Họ và tên: Nguyễn Thanh Tú

Sinh ngày: 05/08/1986

Khóa học: 2004 – 2008

Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin học

Đơn vị công tác: VNG Corporation

Chức vụ: Trưởng nhóm hỗ trợ khách hàng (Team Leader Backend)

Họ và tên: Mạch Quang Long

Sinh ngày: 26/07/1983

Khóa học: 2002 – 2006

Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin học

Đơn vị công tác: Công ty Inno Tech

Chức vụ: Trưởng nhóm CNTT (IT Team Leader)

Họ và tên: Nguyễn Thanh Sang

Sinh ngày: 24/12/1983

Khóa học: 2004 – 2008

Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin học

Đơn vị công tác: Công ty SAGS Việt Nam

Chức vụ: Trưởng nhóm CNTT (IT Team Leader)

Họ và tên: Phạm Thị Ánh Hồng

Sinh ngày: 01/10/1984

Khóa học: 2002 – 2006

Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin học

Đơn vị công tác: VNG Corporation

Chức vụ: Trưởng nhóm kiểm định chất lượng (QC Leader)

Họ và tên: Võ Thị Hoài Linh

Sinh ngày: 02/12/1984

Khóa học: 2002 – 2006

Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin học

Đơn vị công tác: Công ty FPT

Chức vụ: Trưởng nhóm kiểm định chất lượng (QC Leader)

Họ và tên: Trần Thái Phi

Sinh ngày: 02/09/1986

Khóa học: 2004 – 2008

Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin Học

Đơn vị công tác: Gameloft Studio

Chức vụ: Trưởng nhóm kỹ thuật (Technical Leader)

Họ và tên: Mai Quang Lập

Sinh ngày: 03/10/1977

Khóa học: 1998 – 2002

Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin Học

Đơn vị công tác: Công ty Viễn thông VNPT

Chức vụ: Trưởng nhóm kỹ thuật (Technical Leader)

Họ và tên: Nguyễn Anh Khoa

Sinh ngày: 1986

Khóa học: 2004-2008

Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin Học

Đơn vị công tác: Công ty Tinh Vân

Chức vụ: Trưởng nhóm dự án (Project Leader)

Họ và tên: Nguyễn Minh Châu

Sinh ngày: 11/08/1983

Khóa học: 2002-2006

Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin Học

Đơn vị công tác: Công ty CSC Việt Nam

Chức vụ: Trưởng nhóm dự án (Project Leader)

Họ và tên: Trần Huy Hoàng

Sinh ngày: 29/08/1987

Khóa học: 2005-2009

Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin Học

Đơn vị công tác: Công ty LANWorks Pte Ltd

Chức vụ: Trưởng nhóm (Team Leader)

Họ và tên: Dương Hiển Vinh

Sinh ngày: 01/10/1982

Khóa học: 2000 – 2004

Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin học

Đơn vị công tác: AA Corporation

Chức vụ: Quản trị hệ thống (Systems Administrator)

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Dũng

Sinh ngày: 23/08/1986

Khóa học: 2004 – 2008

Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin học

Đơn vị công tác: Trung tâm viễn thông và công nghệ thông tin Điện Lực

Chức vụ: Quản trị CSDL hệ thống (System Database Administrator)

Họ và tên: Lưu Anh Hùng

Sinh ngày: 30/12/1988

Khóa học: 2007 – 2011

Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin Học

Đơn vị công tác: Gameloft Studio

Chức vụ: Lập trình viên cao cấp (Senior Game Programmer)

Họ và tên: Thân Hoàng Hải

Sinh ngày: 26/10/1986

Khóa học: 2004 – 2008

Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin Học

Đơn vị công tác: Gameloft Studio

Chức vụ: Lập trình viên cao cấp (Senior Game Programmer)

Họ và tên: Võ Hồng Thanh

Sinh ngày: 13/11/1986

Khóa học: 2004 – 2008

Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin học

Đơn vị công tác: Anacle Systems Pte Ltd

Chức vụ: Kỹ sư phần mềm cao cấp (Senior Software Engineer)

Họ và tên: Nguyễn Văn Thắng

Sinh ngày: 04/03/1987

Khóa học: 2005 – 2009

Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin Học

Đơn vị công tác: IMT Solutions

Chức vụ: Kỹ sư phần mềm cao cấp (Senior Software Engineer)

Họ và tên: Huỳnh Đức Hà

Sinh ngày: 03/07/1985

Khóa học: 2004 – 2008

Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin Học

Đơn vị công tác: Công ty Iexodus Solution

Chức vụ: Kỹ sư phần mềm cao cấp (Senior Software Engineer)

Họ và tên: Võ Nguyên Hùng

Sinh ngày: 28/01/1983

Khóa học: 2002 – 2006

Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin Học

Đơn vị công tác: Công ty FPT

Chức vụ: Kỹ sư phần mềm cao cấp (Senior Software Engineer)

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Xuân

Sinh ngày: 10/12/1986

Khóa học: 2004 – 2008

Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin học

Đơn vị công tác: Trường Vinatex HCM

Chức vụ: Giảng viên (Lecturer)

Họ và tên: Nguyễn Đặng Kim Chi

Sinh ngày: 24/11/1986

Khóa học: 2005 – 2009

Tốt nghiệp chuyên ngành: Tin học

Đơn vị công tác: Công ty LogiGear

Chức vụ: Kỹ sư kiểm thử phần mềm (Tester)