Công ty CSC tiếp tục triển khai chương trình đào tạo Vườn Ươm Tài Năng (Fresher Training Program) cho công nghệ Java vào ngày 05 tháng 12 năm 2016. Chương trình đào tạo sẽ kéo dài trong 04 tuần làm việc liên tục và các bạn sinh viên sẽ được đào tạo tại công ty CSC Việt nam trong giờ hành chánh. Sau khi đào tạo, các bạn sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại CSC Việt Nam.

Đối tượng của chương trình là các bạn:

  • Sinh viên năm cuối chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp trong ngành CNTT hoặc đã tốt nghiệp nhưng đi làm dưới 06 tháng;
  • Có kỹ năng tiếng Anh giao tiếp tốt; 
  • Có kiến thức tổng quát về ngôn ngữ lập trình như yêu cầu; 
  • Tham gia liên tục trong vòng 04 tuần đào tạo; 
  • Cam kết làm việc với CSC Việt nam ít nhất 24 tháng kể từ ngày được tuyển dụng chính thức
  • Cty CSC hổ trợ 3.000.000đ/tháng/hv trong thời gian tham gia đào tạo.