Diễn đàn góp ý

Mọi góp ý chân thành đều được lắng nghe nghiêm túc và Nhà trường sẽ kỉ luật thích đáng mọi hình thức thành kiến hay trù dập đối với người góp ý.

Tên của bạn:

Địa chỉ Email:

Tiêu đề:

Nội dung góp ý:

Mã xác nhận

Gửi

Địa chỉ: Địa chỉ : Phòng C004, Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 37755046

Email: khoacntt@tdt.edu.vn


View Larger Map