Công ty Renesas đang tuyển 50 kỹ sư thiết kế phần cứng và 35 kỹ sư thiết kế phần mềm. 

Thông tin tuyển dụng như sau:

-------------------------------------------------

Renesas Design Vietnam Co., Ltd. recruits:

50 Hardware Design Engineers & 35 Software Design Engineers

Target candidates: University graduates in 2016 or up to Mar 2017 with major in Electronics, Telecoms, Automation, Mechatronics, Computer Engineering, Computer Science, Physics – Electronics, Physics – Computer Science, Maths – Informatics.
Application: apply at https://goo.gl/forms/Eh4ABEB8hMVS6gyD2 or www.facebook.com/RenesasDesignVietnam, or send resume to jobs@rvc.renesas.com
Written test: Nov. 19, 2016 at UIT (Thu Duc District) or Nov. 20, 2016 at HCMUT (District 10) or at Renesas office (District 7)
Interview: Nov 2016 – Jan 2017
Start working date: March 2017
Detailed information: http://vietnam.renesas.com 
Contact person: Ms. Duyen Nguyen (08-37700255 # 2021) or Ms. Nhu Dau (08-37700255 # 2019) or Ms. Thu Phu (08-37700255 # 2056) or jobs@rvc.renesas.com

Đính kèm là banderol và poster của chương trình tuyển dụng: TuyenDung_Renesas.zip