Nhảy đến nội dung
x

Công Ty Arrive Technologies Viet Nam Tuyển Dụng Vị Trí Design Validation Engineer

Công ty Arrive Technologies Viet Nam (Địa chỉ: 10th Fl, e-Town 1 Building, 364 Cong Hoa,Tan Binh Dist, HCMC) tuyển dụng 12 nhân sự cho vị trí Design Validation Engineer (kiểm tra ứng dụng hệ thống).

Mô tả công việc, yêu cầu và cách nộp hồ sơ, sinh viên xem tại đây.