Caganu Group tuyển dụng 2 nhân sự cho vị trí lập trình PHP.

 

Yêu cầu:

  • Ngôn ngữ thông thạo PHP
  • Thiết kế HTML
  • Nắm vững kiến thức về mysql, ajx, jquery ,javascript
  • Biết thêm bootstrap, angularjs
  • Phần mềm khác : Dreamweavers, photoshop
  • Ưu tiên đã làm qua các dự án của về PHP

 

 

Cách thức nộp hồ sơ, các bạn truy cập tại đây.