1.       Đơn đề nghị hoãn thi: download

2.       Đơn đề nghị dự thi: download

3.       Đơn đề nghị chuyển giờ thi: download

4.       Đơn đề nghị nghỉ học tạm thời: download

5.       Đơn đề nghị thôi học: download

6.       Đơn đề nghị nhập học lại (Sau khi nghỉ học tạm thời): download

7.       Đơn đề nghị miễn/chuyển điểm các học phần: download

8.       Đơn đề nghị phúc khảo bài thi: download

9.       Đơn đề nghị chuyển bậc đào tạo: download

10.     Đơn đề nghị chuyển hệ đào tạo: download

11.     Đơn đề nghị bảo lưu kết quả tuyển sinh: download

12.     Đơn đề nghị miễn học anh văn giao tiếp: download

13.     Đơn xin phép vắng học tiếng Anh: download