• Ton Duc Thang University - 20th Anniversary

  • TẬP THỂ GIẢNG VIÊN - VIÊN CHỨC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  • TẬP THỂ GIẢNG VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  • Our Partners

    Become our partners today, and get benefits!
  • Kỷ Niệm 5 Năm Thành Lập Khoa CNTT (2012 - 2017)

  • Seminar của công ty Fujinet System (02/11/2017)

  • Sinh viên Khoa CNTT - Đại học Tôn Đức Thắng

  • THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN THAM GIA HỘI DIỄN VĂN NGHỆ TOÀN TRƯỜNG

1 2 3