• TẬP THỂ GIẢNG VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  • Lễ trao chứng chỉ hoàn thành khóa học Global Software Talent của công ty FPT Software

  • SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  • THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN THAM GIA HỘI DIỄN VĂN NGHỆ TOÀN TRƯỜNG

1 2 3